Przetargi

ZAPYTANIE OFETOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 TYS. EURO „ MODERNIZACJA DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALYCH – NIERUCHOMOŚĆ UL. BŁASZKOWSKA 4 ”

                                                                                                              Złoczew, dnia 22 września 2017 r.

Znak: RK.7045.4.2017

 

 

 

ZAPYTANIE OFETOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 TYS. EURO

 

GMINA ZŁOCZEW ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA WYKONANIE PRZEDSIĘWZIECIA POD NAZWĄ

„ MODERNIZACJA DWÓCH BUDYNKÓW  MIESZKALYCH
– NIERUCHOMOŚĆ UL. BŁASZKOWSKA 4 ”

 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe realizowane jest bez stosowania ustaw, zgodnie z art. 4 ust.8 Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.( Dz.U.z2015 r.poz.2164 z późn. zm.)

 

  1. I.    Zamawiający :

Gmina Złoczew, ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew, NIP 827-22-34-466.

II. Przedmiot oferty

Przedmiotem zamówienia jest docieplenie budynku mieszkalnego z częściową wymianą stolarki.

Zakres robót zawiera załącznik tj. Przedmiar robót z dnia 19 czerwca 2017 r.
W przedmiarze robót wprowadza się zmiany:

  1. W pozycji przedmiaru „ 2.6  płyty styropianu o grubości 14 cm w ilości 510, 87 m2 ”, zastępuje się płytami styropianu o grubości 10 cm w ilości 142 m2 (ściany szczytowe) oraz zastępuje się płytami styropianu o grubości 12 cm w ilości 368,87 m2 (ściana frontowa
    i tylna).
  2. Dopisuje się: montaż nadproży w  oknach dwuskrzydłowych ( parter oraz I i II piętro), łącznie 3 okna.
  3. W szczytach budynku mieszkalnego znajdują się parterowe przybudówki.

III. Termin realizacji

Do 30 listopada 2017 r.

IV. Termin płatności

14 dni po dostarczeniu faktury VAT

V. Sposób oceny ofert.

1. Najkorzystniejsza oferta złożona wraz z załącznikami, zostanie wyłoniona poprzez porównanie złożonych ofert, kryterium: cena brutto za wykonanie zamówienia.

2. Od decyzji nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.

3. Z wyłonionym Oferentem zostanie zawarta umowa.

 VI. Oferta powinna zawierać

  1. Wypełniony druk oferty – załączniki nr 1
  2. Kosztorys ofertowy
  3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub CEIDG

 

VII. Czas i miejsce składania ofert

 

Ofertę należy przesłać do 29.09.2017 r. do godz. 10.00

 

Liczy się data wpływu ofert do Urzędu Miejskiego w Złoczewie na adres:

Urząd Miejski w Złoczewie

ul. Szkolna 16

98-270 Złoczew

Sekretariat – I piętro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 września 2017 11:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 439
26 września 2017 11:42 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika [gmina_zloczew__docieplenie_budynku_mieszkalnego_z_czesciowa_wymiana_s tolarki__przedmiar_robot.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 września 2017 11:41 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika [druk_oferty.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 września 2017 11:41 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)