Przetargi

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Dotyczy: Postępowania przetargowego na „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Złoczewie ul. Cmentarna, ul. Burzenińska, ul. Spółdzielcza”.

 

                                                                                        Złoczew, dnia 2011 – 02 - 28

 

 

Znak: Zp – 341/1 - 2/2011

                                                                                     

 

ODPOWIEDŹ  NA  ZAPYTANIA

 

Dotyczy: Postępowania przetargowego na „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Złoczewie ul. Cmentarna, ul. Burzenińska, ul. Spółdzielcza”.

 

 

       Poniżej podaję odpowiedź na następujące pytanie:

 

  1. Rezygnacja z ryczałtowego wypłacenia wynagrodzenia po przekazaniu prac. Bardziej „ludzkim” byłoby rozbicie płatności na etapy: np. 1/3 po przyjęciu koncepcji, 1/3 po wyłożeniu i 1/3 po przekazaniu..
  2. Zapewnienie przez Zamawiającego wypisów z własności gruntów oraz map glebowych.
  3. Rezygnacja z konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

 

Ad. 1. Zamawiający nie zmienia formy płatności wynagrodzenia, zostanie ono wypłacone zgodnie z zapisem w pkt. XII ppkt 2 SIWZ..

Ad. 2. Wypisy z ewidencji gruntów oraz mapy geodezyjne leżą po stronie Wykonawcy.

Ad. 3. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 lutego 2011 14:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 1091
28 lutego 2011 14:25 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu.