Przetargi

Odpowiedź na zapytanie dotyczące postępowania przetargowego na organizację miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Złoczew, dnia 2011 – 02 – 16

 

 Znak: Zp – 341/1 – 1/2011

 

ODPOWIEDŹ  NA  ZAPYTANIE

 Dotyczy: Postępowania przetargowego na „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów  położonych  w  Złoczewie ul. Cmentarna, ul. Burzenińska (Spółdzielczej), ul. Opłotki”.

 

       Poniżej podaję odpowiedź na następujące pytania:

 

 

1. W tytule załącznika nr 2 jest mowa o budowie świetlicy wiejskiej w miejscowości Biesiec.

2. pkt. 10 w/w załącznika jest kompletnie niezrozumiały pod względem gramatycznym i merytorycznym.

 

Ad.1. W tytule załącznika Nr  2 powinno być:
 " Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Złoczewie ul. Cmentarna, ul. Burzenińska, ul. Opłotki".


-Ad.2. Pkt. 10 tego załącznika winien mieć brzmienie " Urzędujący członkowie władz firmy nie wykonywali czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania i nie posługiwali się  w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia  są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonych przez tych autorów".

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 lutego 2011 14:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 1352
16 lutego 2011 14:00 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie dokumentu.