Przetargi

Odpowiedz na zapytanie: dot. ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU

ZP-341/6-1/2010                                                                               Złoczew, 24.08.2010 r.

 

 

W związku z prośbą banku o umieszczenie niżej wymienionych dokumentów:

1.Uchwały o wyborze burmistrza Gminy

2.Uchwały Rady w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu

3.Opinii RIO dotyczących realizacji budżetu i wykonania planów finansowych, możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz załączonej do budżetu prognozy kwoty długu, projektu budżetowego

4.Sprawozdania z wykonania podstawowych dochodów podatkowych Rb-PDP za lata 2008-2009 oraz rok bieżący

5.Sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych (Rb-28 S) za rok 2008

6.Sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27S0 za rok 2008

7.Sprawozdania o nadwyżce/deficycie (Rb-NDS) za rok 2008

8.Sprawozdania o stanie należności i zobowiązań (Rb-N i Rb-Z) za rok 2008

9.Sprawozdania o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych za lata 2008-2009 oraz rok bieżący

10.Opinii RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej

11.Opinii RIOP w sprawie realizacji budżetu i wykonania planów finansowych za rok 2008

12.Zaświadczeń o nadaniu nr REGON i NIP,

13.Zaświadczeń z US i ZUS o niezaleganiu w podatkach i opłacaniu składek (nie starsze niż 3 miesiące)

14.Wartości mienia komunalnego gminy

15.Prognozy budżetu na okres spłaty kredytu, zgodnie z załączoną tabelą.

wyjaśniamy, że  dokumenty wymienione w pozycji 3, 10 i 15 zostały udostępnione na stronie internetowej i stanowią załącznik do SIWZ.

Wymienione w pkt 4 sprawozdanie PDP za rok bieżący będzie sporządzane na  dzień 31 grudnia 2010 r. (zmiana rozporządzenia – nie sporządza się sprawozdania PDP za I półrocze).

W odniesieniu do pkt 13 udostępniamy na stronie internetowej oświadczenie Burmistrza o nie zaleganiu w opłatach i składkach, natomiast po rozstrzygnięciu przetargu, na życzenie banku, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przedstawimy zaświadczenia z ZUS i US.

Wartość mienia komunalnego ( pkt 14) wynosi 25 032 984 zł.

Pozostałe wymienione w piśmie dokumenty umieszczamy na stronie www.bip.zloczew.pl

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 sierpnia 2010 13:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 1141
24 sierpnia 2010 13:18 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika.
24 sierpnia 2010 13:07 (Radosław Radwański) - Utworzenie dokumentu.