Przetargi

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Dotyczy: Postępowania przetargowego na budowę świetlicy w miejscowości Biesiec.

                                                                                        Złoczew, dnia 2010 - 08 - 02

 

 

Znak: Zp. - 341/4 - 1/2010

                                                                                      

 

ODPOWIEDŹ  NA  ZAPYTANIA

 

Dotyczy: Postępowania przetargowego na budowę świetlicy w miejscowości Biesiec.

 

 

       Poniżej podaję odpowiedź na następujące pytanie:

 

1.      Czy do składanej oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy? Z p. V. Podpunktu 1 SIWZ to nie wynika.

2.      Jeżeli do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy to czy w kosztorysie tym należy dodać pozycje dotyczące wyposażenia budynku w meble wymienione w p. II. podpunkt 11 SIWZ.

3.      Obmiar w poz. 17 przedmiaru robót budowlanych wg. nas wynosi ok. 8,80 m²

4.      Obmiar w poz. 18 i 19 przedmiaru robót budowlanych powinien wynosić ok. 51,40 m² ponieważ izolacje wykonujemy z obu stron ścian fundamentowych zgodnie z opisem PT.

5.      Obmiar w poz. 47 przedmiaru robót budowlanych powinien wynosić ok. 22,00 m

6.      Obmiar w poz. 54-58 przedmiaru robót budowlanych powinien wynosić ok. 41,2 m²

7.      Obmiar w poz. 59 przedmiaru robót budowlanych powinien wynosić ok. 34,26 m

8.      Obmiar w poz. 60 przedmiaru robót budowlanych powinien wynosić ok. 111,60 m²

9.      Obmiar w poz. 66,67,69 przedmiaru robót budowlanych powinien wynosić ok. 83,20 m²

10.  Obmiar w poz. 81 przedmiaru robót budowlanych powinien wynosić ok. 17,90 m² .

 

 

Ad. 1. Do oferty nie musi być załączony kosztorys ofertowy, ponieważ w ofercie należy podać cenę ryczałtową. Załączony do SIWZ przedmiar jest elementem pomocniczym.

Ad. 2. W cenę (ryczałt) oferty należy wliczyć wyposażenie budynku w meble wymienione w p. II. Podpunkcie 11 SIWZ.

Ad. 3. W przedmiarze w poz. 17 wystąpił błąd winno być 8,80 m²

Ad. 4. W przedmiarze w poz. 18 i 19 wystąpił błąd , winno być 51,30 m²

Ad. 5. W przedmiarze w poz. 47 jest błąd, winno być 22,00 m

Ad. 6. W przedmiarze w poz. 54-58 wystąpił błąd, winno być 41,20 m²

Ad. 7. W przedmiarze w poz. 59 wystąpił błąd, winno być 34,26 m

Ad. 8. W przedmiarze w poz. 60 wystąpił błąd, winno być 111,48 m²

Ad. 9. W przedmiarze poz. 66,67, 69 wystąpił błąd, winno być 70,48 m²

Ad.10. Obmiar w poz. 81 przedmiaru robót jest prawidłowy.

 

      Ponadto pragnę zaznaczyć, iż wyceny robót należy dokonać zgodnie z zapisem zawartym w punkcie XII podpunkcie 2 a i b SIWZ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 sierpnia 2010 15:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 1415
02 sierpnia 2010 15:11 (Katarzyna Marta Sufleta) - Zmiana treści dokumnetu.
02 sierpnia 2010 15:11 (Katarzyna Marta Sufleta) - Zmiana treści dokumnetu.
02 sierpnia 2010 15:07 (Katarzyna Marta Sufleta) - Zmiana treści dokumnetu.