Przetargi

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Nr II Dotyczy: Postępowania przetargowego na budowę świetlicy w miejscowości Biesiec.

                                                                                        Złoczew,dnia 2010 – 08 - 04

 

 

Znak: Zp – 341/4 - 2/2010

                                                                                      

 

 

                                                          

 

 

 

ODPOWIEDŹ  NA  ZAPYTANIA

 

Dotyczy: Postępowania przetargowego na budowę świetlicy w miejscowości Biesiec.

 

 

       Poniżej podaję odpowiedź na następujące pytanie:

 

1.      Czy wyposażenie Sali w krzesła, stół konferencyjny, blat kuchenny, kuchnię elektryczną, szafkę biurową i szafkę narożną wchodzi w zakres oferty – brak w przedmiarze robót

2.      Czy w toalecie dla osób niepełnosprawnych należy zamontować podajnik do ręczników i lustro z mechanizmem regulującym kąt nachylenia  -  brak w przedmiarze,

3.      Czy uzyskanie zezwolenia na wejście z robotami w pas drogi leży po stronie wykonawcy, czy Inwestora.

4.      Zgodnie z opisem technicznym należy wykonać płukanie , próby szczelności, dezynfekcję rurociągu – brak w przedmiarze.

5.      Czy badanie bakteriologiczne wody wchodzi w zakres robót – brak w przedmiarze.

6.      Czy wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej dot. Przyłącza wodociągowego należy do wykonawcy.

7.      Według projektu ocieplenie posadzki styropianem EPS 100-038 gr. 6 cm – w przedmiarze ocieplenie styropianem gr. 10 cm.

8.      Posadzka wg projektu parkiet gr. 0,02 m – w przedmiarze ułożenie płytek Gres 30x30cm.

9.      Według opisu technicznego ocieplenie połaci dachowej wełną mineralną gr. 20 cm – brak w przedmiarze robót.

10.  Czy drzwi zewnętrzne aluminiowe mają być wyposażone w samozamykacz.

11.  Według opisu należy wykonać instalacje odgromową – brak w przedmiarze robót.

12.  Czy w zakres robót wchodzi wykonanie przyłącza energetycznego – brak w przedmiarze wykonawcy.

13.  Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku posiadanej wiedzy i doświadczenia jeżeli przedmiotem zrealizowanych przez Wykonawcę  inwestycji w okresie ostatnich 5 lat były rozbudowy,

nadbudowy, przebudowy lub modernizacje obiektów użyteczności publicznej jeśli wartość tych robót wynosiła co najmniej 150 000,00 zł brutto a nawet kilkakrotnie tę wartość przewyższała.

14.  Czy na potwierdzenie poprawnie wykonanych robót budowlanych Zamawiający uzna protokół odbioru wykonanych robót.

 

 

Ad. 1. Wyposażenie Sali w krzesła, stół konferencyjny, blat kuchenny, kuchnię elektryczną, szafkę biurową i szafkę narożną wchodzi w zakres oferty i Wykonawca winien to wliczyć w cenę oferty.

Ad. 2. W toalecie  należy zamontować podajnik do ręczników i lustro z mechanizmem regulującym kąt nachylenia.

Ad. 3. Uzyskanie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego przy budowie przyłącza wodociągowego leży po stronie Wykonawcy.

Ad. 4.  Pomimo braku w przedmiarze, do ceny oferty należy wliczyć płukanie, próby szczelności i dezynfekcje rurociągu.

Ad. 5. Badanie bakteriologiczne wody wchodzi w zakres robót.

Ad. 6. Wykonawca winien wykonać dokumentacje geodezyjną powykonawczą dla przyłącza wodociągowego.

Ad.  7. W zakres robót wchodzi ocieplenie posadzki styropianem EPS 100-038 gr. 6 cm.

Ad.  8. Należy wykonać posadzkę z płytek GRES 30x30 cm.

Ad. 9. Ocieplenie połaci dachowej wykonać zgodnie z opisem tj. wełną mineralną          gr. 20 cm.

Ad. 10. Drzwi zewnętrzne aluminiowe nie muszą być wyposażone w samozamykacz.

Ad. 11. Wykonawca na budynku zobowiązany jest wykonać instalację odgromową.

Ad. 12. Przyłącze energetyczne należy przełożyć z obecnego budynku świetlicy przeznaczonego do rozbiórki.

Ad. 13. Zamawiający uzna spełnienie warunku posiadanej wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże , iż w ostatnich 5 latach prowadził budowę, rozbudowę , nadbudowę , przebudowę lub modernizację co najmniej dwóch obiektów użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł. brutto każdy.

Ad. 14. Na potwierdzenie wykonanych robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowego ukończenia ,Wykonawca może przedłożyć protokół odbioru wykonanych robót.

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 sierpnia 2010 10:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 1140
05 sierpnia 2010 10:36 (Radosław Radwański) - Utworzenie dokumentu.