Przetargi

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonaniu dokumentacji projektowo-wykonawczej przebudowy dróg gminnych w następujących miejscowościach: Potok i Stanisławów.

                                                                                             Złoczew,dnia 2010 - 07 - 27

 

 

 

Znak: Zp - 341/3/2010

 

                                                                                           

 

OGŁOSZENIE

 

  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  wykonaniu dokumentacji projektowo-wykonawczej przebudowy dróg gminnych w następujących miejscowościach: Potok i Stanisławów.

 

 

        Działając na podstawie  art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp informuję że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez  „F.P.R.U.H. „GROSIK" Grażyna Orzeł , Oś. Stare Sady 16/12, 98-300 Wieluń.

Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania zamówienia - 57 950,00 zł..

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp . oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

- Oferta nr. 1 -  firmy Drogowa Pracownia Projektowa Jerzy Dubowski,ul. Piotrkowska 17 p. 301, 90-406 Łódź, oferta za kryterium „cena" otrzymała 141,48 pkt. , łącznie 141,48 pkt.

- Oferta nr. 2 - firmy LP Biuro Projektowe Sp. z o.o., Al. Korfantego 81, 40-160 Katowice, oferta za kryterium „cena" otrzymała  139,02 pkt. ,  łącznie  139,02 pkt.

- Oferta nr 3 - firmy Ardanuy Ingenieria S.A. Ada Europa 34, 28023 Madryt,  oferta  za kryterium „cena" otrzymała 81,99 pkt. , łącznie  81,99 pkt..

- Oferta nr 4 - F.P.R.U.H. „GROSIK" Grażyna Orzeł, Oś. Stare Sady 16/12, 98-300 Wieluń, oferta za kryterium „cena"  otrzymała  300,00 pkt, łącznie 300,00 pkt.

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 lipca 2010 13:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 1438
28 lipca 2010 13:07 (Katarzyna Marta Sufleta) - Zmiana treści dokumnetu.
28 lipca 2010 13:07 (Katarzyna Marta Sufleta) - Utworzenie dokumentu.