Przetargi

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę kruszywa drogowego.

Złoczew,dnia 2010 – 06 – 11

 

Znak: Zp – 341/2/2010

 

                                                                                           

 

OGŁOSZENIE

 

  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę kruszywa drogowego.

 

 

        Działając na podstawie  art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp informujeę że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę „PHU Usługi Sprzętowo-Transportowe Dorota Krzak, Huta 49, 98 – 360 Lututów.

Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania zamówienia – 180 970,16 zł..

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp . oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

- Oferta nr. 1 – firmy  PHU „PRZEMTRANS” Przemysław Wcisły, ul. Warszawska 155,   98-100 Łask, oferta za kryterium „cena” otrzymała 243,54 pkt. , łącznie 243,54 pkt.

- Oferta nr. 2 – firmy Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DOMAX” Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów, oferta za kryterium „cena” otrzymała 214,14 pkt. ,  łącznie  214,14 pkt.

- Oferta nr 4  -  firmy Usługi Transportowe Maciej Ośródka, Kuźnica Skakawska , ul. Kępińska 7 A, 98-400 Wieruszów,  oferta  za kryterium „cena” otrzymała 296,07 pkt. , łącznie  296,07 pkt..

- PHU Usługi Sprzętowo-Transportowe Dorota Krzak, Huta 49, 98-360 Lututów, oferta za kryterium „cena”  otrzymała  300,00 pkt, łącznie 300,00 pkt.

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 czerwca 2010 08:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 1586
16 czerwca 2010 08:24 (Katarzyna Marta Sufleta) - Zmiana treści dokumnetu.
16 czerwca 2010 08:21 (Katarzyna Marta Sufleta) - Utworzenie dokumentu.