Przetargi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu na Remont instalacji elektrycznej holu głównego, pomieszczeń biurowych i części sportowej wraz z zapleczem oraz malowanie holu głównego i części sportowej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Złoczewie.

 

Złoczew, dnia 24.06.2010

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / O ODRZUCENIU OFERTY ORAZ O WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW

 

Znak sprawy: PT /341/1/2010.

I  WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 

Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na  realizację zamówienia:

71.900,10

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2007 nr 223 poz. 1655, z późn. zmian.), informuję, iż w prowadzonym przez Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Złoczewie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.:   Remont instalacji elektrycznej  holu głównego, pomieszczeń biurowych i  części sportowej wraz z zapleczem oraz malowanie holu głównego i części sportowej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Złoczewie.

 

  1. Wybrano ofertę  Nr 4  dla części I

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „AUTO-SPRZĘT" S.C. Kazimierz Świat, Janusz Walczak ul. Warszawska 45, 98-300 Wieluń

 

Wybrano ofertę  Nr 1 dla części II

      SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD ROBÓT BUDOWLANYCH  JANUSZ BAŚ

      GRABOWIEC 35E, 98-200 SIERADZ
 

2.    Uzasadnienie:

Złożona oferta przedstawiła najkorzystniejszą cenę.

     

 

 

 

 3.   Oferty złożone:

 

Lp.

 

Nazwa wykonawcy

 

Cena netto/brutto

 

Termin wykonania

1.

Specjalistyczny Zakład Robót Budowlanych Janusz Baś Grabowiec 35E,    98-200 Sieradz

Część  I

Netto  26.011,37

Brutto 31.733,87

 

 

Termin wykonania zamówienia zgodny z terminem Zamawiającego w SIWZ.

Część  II

Netto  21.925,64

Brutto  26.749,28

2.

Instalatorstwo Elektryczne „INSTAL-MAX" Ryszard Wojtyżak ul. Skrzetuskiego 3,     98-200 Sieradz

Część  I

Netto  34.262,03

Brutto  41.799,68

3.

„W i B" S.C. S.Węzikowski, J.Byczkowski  98-200 Sieradz,

 ul. Piastowska 2/16

Część  II

Netto  31.984,59

Brutto  39.021,20

 

 

Termin wykonania zamówienia zgodny z terminem Zamawiającego w SIWZ.

4.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „AUTO - SPRZĘT" S.C. Kazimierz Świat, Janusz Walczak

ul. Warszawska 45, 98-300 Wieluń

Część  I

Netto  24.619,63

Brutto  30.035,95

5.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „AUTO - SPRZĘT" S.C. Kazimierz Świat, Janusz Walczak

ul. Warszawska 45, 98-300 Wieluń

Część  II

Netto  25.5598,72

Brutto 31.230,44

6.

P.P.H.U. „TOM - AR" II Arkadiusz Świątczak 98-270 Złoczew, ul. Sieradzka 36

Część  II

Netto   23.016,39

Brutto  28.080,00

 

7.

Firma „REM-BUD" Tadeusz Chmielowiec 98-275 Brzeźnio, Stefanów Ruszkowski 34

Część  II

Netto   24.450,61

Brutto  29.829,74

Termin wykonania zamówienia zgodny z terminem Zamawiającego w SIWZ.

 

Przyznano punktacje wg wzorów zawartych w SIWZ:

Numer oferty

Kryterium CENA 100 pkt maks.

Łączna punktacja

 

Część I

Część II

Część I

Część II

1

94,65

100

94,65

100

2

71,86

-

71,86

-

3

-

68,55

-

68,55

4

100

-

100

-

5

-

85,65

-

85,65

6

-

95,26

-

95,26

7

-

89,67

-

89,67

 

II  ODRZUCONE  OFERTY

       1.   Z przedmiotowego postępowania została odrzucona oferta nr 6 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 niezgodność w związku z art. 82 oraz art. 14 PZP i art. 66 § 1 KC

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca przedłożył dokumenty niezgodne z treścią SJWZ, brak oświadczenia złożenia oferty.

 

P.P.H.U. „TOM - AR" II

Arkadiusz Świątczak 98-270 Złoczew,

ul. Sieradzka 36

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą [art. 24 ust.4 ustawy PZP].

 

III     Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem. W przypadku, gdy wykonawca nie otrzyma zawiadomienia faksem termin zawarcia umowy będzie nie krótszy niż 10 dni od daty nadania niniejszego zawiadomienia w inny sposób niż faksem.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 czerwca 2010 12:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 1983
29 czerwca 2010 12:45 (Katarzyna Marta Sufleta) - Zmiana treści dokumnetu.
29 czerwca 2010 12:43 (Katarzyna Marta Sufleta) - Zmiana treści dokumnetu.
29 czerwca 2010 12:42 (Katarzyna Marta Sufleta) - Zmiana treści dokumnetu.