Komunikaty

bezpłatne szkolenia w ramach projektu BEZ BARIER w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie

Od listopada do końca grudnia 2008r. w Złoczewskim Zespole Szkół Ponadgimnazjanych w Złoczewie w ramach projektu „BEZ BARIER" będą realizowane bezpłatne szkolenia dla osób:

 

- bez zatrudnienia lub poszukujące pracy, długotrwale bezrobotnych, 
w tym w szczególności

kobiety powracające lub wchodzące na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, 
osoby bezrobotne po 45 roku życia, 
osoby do 25 roku życia, wkraczające na rynek pracy, mające problemy ze znalezieniem zatrudnienia 
oraz osoby niepełnosprawne fizycznie zdolne do udziału w szkoleniach, 


Warunek: Chętni powinni zamieszkiwać na terenie województwa Łódzkiego i posiadać co najmniej wykształcenie średnie. 

Zakres szkoleń:
I. Projektowanie, tworzenie i administrowanie stron internetowych (60 godzin),
II. Obsługi programów graficznych (60 godzin),
III. Samozatrudnienia:  
a/ blok psychologiczny: autoprezentacja, ocena mocnych i słabych stron, komunikacja interpersonalna, motywacja, proces decyzyjności, sposoby pokonywania stresu, asertywność, negocjacje, przełamywanie stereotypów, siła twórczego i pozytywnego myślenia (24 godziny),
b/ blok ekonomiczny: analiza SWOT, rodzaje działalności gospodarczej, źródła kapitału, biznes plan, proces rejestracji firmy, finanse firmy, popyt, podaż, cena, strategia marketingowa, podatki, zatrudnienie pracowników, kodeks pracy, formy wsparcia przedsiębiorstw (72 godziny).


Zgłoszenia przyjmowane są od 01 sierpnia do 31 października 2008 r.

(decyduje data wpływu zgłoszenia do organizatora szkoleń!!)

za pomocą poczty elektronicznej (e-mail: koszraf@poczta.onet.pl) i poczty tradycyjnej (WSNRROW, Skrzynka 28, 62-402 Ostrowite, woj. Wielkopolskie). 

Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są u organizatora szkoleń oraz na naszej stronie internetowej oraz na www.wsnrrow.pl.


O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Bliższe informacje: telefon: 0602-573781 (Ewa Kanabus-Koszal), fax: 063-2765705, e-mail: koszraf@poczta.onet.pl.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 września 2008 14:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 3427
02 września 2008 15:20 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie zdjęcia.
02 września 2008 15:20 (Katarzyna Marta Sufleta) - Usunięcie zdjęcia.
02 września 2008 15:16 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie zdjęcia.