Komunikaty

BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEWA podaje do publicznej wiadomości informację o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Gminy Złoczew z zakresu Prawa wodnego

BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEWA

podaje do publicznej wiadomości informację o

udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Gminy Złoczew
z zakresu Prawa wodnego 

 

Lp.

Oferent

Nazwa projektu/termin realizacji

Przyznana dotacja na 2020 r. w zł.

1.

Gminna Spółka Wodna w Złoczewie

konserwacja rowu melioracyjnego na odcinku
od km 2+000 do km 4+500, w szczególności:

1. Teren miasta i gminy Złoczew – Rów KZ5F – od km 2+000 do km 4+500

Termin realizacji 16.11.2020r.

Niniejsza umowa jest w rozumieniu uchwały, powołanej w ust. 1, umową o powierzenie zadania.

 

15 000 zł

 

Uzasadnienie wyboru:

Złożona oferta spełniała wymogi formalne, wnioskowana wielkość dotacji nie przekracza kwoty, jaką gmina zamierza przeznaczyć na realizację w/w zadania.

Wyboru ofert dokonano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 28 października 2011 roku nr XIII/71/11 w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 października 2020 11:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 22
16 października 2020 11:36 (Radosław Radwański) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 października 2020 11:36 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [gmina_z_przyszloscia.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 października 2020 11:35 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)