Komunikaty

Informacja Burmistrza Miasta Złoczewa dot. udzielenia dotacji .

Burmistrz Miasta Złoczewa informuje, że dnia 9 października 2020 r. Rada Miejska w Złoczewie podjęła Uchwałę Nr XXI/170/20 w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Złoczew na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

W ramach zaplanowanych w budżecie miasta na rok 2020 na ten cel środków udziela się dotację na dofinansowanie  zadania zgodnie z brzmieniem § 1 w/w Uchwały :

„Przyznaje się dotację w wysokości 21.000 zł  (słownie:  dwadzieścia jeden tysięcy złotych) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, jakim jest Kościół parafialny p.w. św. Andrzeja Apostoła w Złoczewie”.

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. św. Andrzeja Apostoła w Złoczewie a Gminą Złoczew.

 

                                                                                       BURMISTRZ

                                                                               /-/ Dominik Drzazga                                                                     

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 października 2020 15:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 25
09 października 2020 15:09 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [gmina_z_przyszloscia.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 października 2020 15:09 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)