Komunikaty

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI MIENIA GMINNEGO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  

Burmistrza Miasta Złoczewa nr 84/2020 z dnia 23.10.2020 r.

 

WYKAZ 4/2020

NIERUCHOMOŚCI  MIENIA  GMINNEGO  PRZEZNACZONYCH  DO SPRZEDAŻY

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

lokalowej

Przeznaczenie

w planie miejscowym/

studium

Opis nieruchomości

 Cena nierucho-mości w zł

Sposób zbycia

Uwagi

Tytuł własności

Adres

Nr działki gruntu

1.

SR1S/00037258/5 – nieruchomość gruntowa

Dla nieruchomości lokalowej brak urządzonej Księgi Wieczystej.

Złoczew,
ul. Szkolna 6B m.3

 

275/12,

 

lokal – 50,31m2

 

brak MPZP

studium – tereny zabudowy  mieszkaniowo - usługowej

 

Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 50,31m2. Lokal znajduje się w drugiej klatce budynku, składa się z pokoju, kuchni, łazienki z WC i kotłowni.

43 648zł

(zwolniony
z podatku VAT)

Sprzedaż

w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

Uchwała nr XIV/112/
19 z dnia 16 grudnia 2019r.

3.

SR1S/00037258/5 – nieruchomość gruntowa

Dla nieruchomości lokalowej brak urządzonej Księgi Wieczystej.

Złoczew,
ul. Szkolna 6B m.2

 

275/12,

lokal – 57,59m2

brak MPZP

studium – tereny zabudowy  mieszkaniowo - usługowej

Lokal mieszkalny
o pow. użytkowej 57,59m2. Lokal znajduje się w drugiej klatce budynku, składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC i kotłowni (urządzonej w łazience)

50 000zł

(zwolniony
z podatku VAT)

Sprzedaż

w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

Uchwała nr XIV/110/
19
z dnia 16 grudnia 2019r.

4.

SR1S/00037258/5 – nieruchomość gruntowa

Dla nieruchomości lokalowej brak urządzonej Księgi Wieczystej.

Złoczew,
ul. Szkolna 6 m.5

 

275/6,

 

lokal – 44,70m2

 

brak MPZP

studium – tereny zabudowy  mieszkaniowo - usługowej

Lokal mieszkalny
o pow. użytkowej 44,70m2, Lokal znajduje się na I piętrze budynku, składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i WC

66 000zł

(zwolniony
z podatku VAT)

Sprzedaż

w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

Uchwała nr VII/62/19
z dnia 14 czerwca 2019r.

5.

SR1S/0000668/4 – nieruchomość gruntowa

Dla nieruchomości lokalowej brak urządzonej Księgi Wieczystej

Złoczew, ul. Kilińskiego 42

m.3

269/3, 269/4, 269/5

Lokal – 52,51m2

pomieszczenie przynależne – 3,24m2

brak MPZP

studium – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, funkcja uzupełniająca – tereny zabudowy usługowej

Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 52,51m2 składający się z 4 pokoi, przedpokoju, kuchni oraz łazienki z WC.

130 800zł

(zwolniony
z podatku VAT)

Sprzedaż

w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

Uchwała nr XIX/151/20 z dnia 19 czerwca 2020r.

 

 

UWAGA

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złoczewie oraz na stronie internetowej bip.zloczew.pl

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 23.10.2020r. do dnia 13.11.2020r.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 wyżej opisanej ustawy, w terminie do dnia 04.12.2020r. mogą złożyć wniosek o jej nabycie.

 

 

 

Burmistrz Miasta Złoczew

 

Dominik Drzazga

 


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 października 2020 19:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 20
23 października 2020 19:43 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [gmina_z_przyszloscia.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 października 2020 19:42 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)