Komunikaty

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XVII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2020r. (piątek) o godz. 10.00 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XVII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 24 kwietnia  2020r. (piątek) o godz. 10.00 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Złoczewie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

3. Powołanie Komisji Uchwał.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

-  zmian w Budżecie Gminy Złoczew na rok 2020 oraz rozdysponowania wolnych środków za rok 2019,

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złoczew na lata 2020-2032,

-  wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na rozstrzygnięcie  nadzorcze Wojewody Łódzkiego  z dnia 3 kwietnia 2020r., znak: PNIK-I-4131.248.2020.

5. Zamknięcie obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

 

Z uwagi na wprowadzony stan epidemii na terenie kraju zachęcamy zainteresowanych mieszkańców do oglądania transmisji na stronie www.bip.zloczew.pl zamiast osobistego stawiennictwa w urzędzie.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Złoczewie

                /-/ Andrzej Konieczny

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2020 15:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 70
22 kwietnia 2020 15:04 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [herb_nowy.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 kwietnia 2020 15:04 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika [klauzula_rodo.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 kwietnia 2020 15:02 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)