Komunikaty

Zarządzeniew sprawie odwołaniu czasowego zamknięcia targowiska miejskiego w Złoczewie.

Zarządzenie  Nr 24/2020

Burmistrza Miasta Złoczewa

z dnia 17 kwietnia 2020r.

 

w sprawie  odwołaniu czasowego zamknięcia targowiska      miejskiego w Złoczewie.

 

         Na podstawie art.30 ust.1, w związku z  art.7 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

 

     §1. Z dniem 17 kwietnia 2020r. otwarte zostaje  targowisko miejskie zlokalizowane w Złoczewie  przy ul.Spółdzielczej.

    

§2. Traci moc zarządzenie Nr 15/2020 z dnia 14 marca 2020r.

      

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                           BURMISTRZ

 ZŁOCZEWA

/-/ Dominik Drzazga

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 kwietnia 2020 15:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 55
17 kwietnia 2020 15:23 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [gmina_z_przyszloscia.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 kwietnia 2020 15:23 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)