Komunikaty

BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEWA OGŁASZA WYNIKI KONKURSU dla organizacji pozarządowych, które przystąpiły do otwartego konkursu ofert w 2020 r. na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej .

BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEWA

OGŁASZA WYNIKI KONKURSU

 

dla organizacji pozarządowych, które przystąpiły do otwartego konkursu ofert w 2020 r. na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

Lp.

 Oferent – organizacja pozarządowa

Nazwa zadania

Przyznana dotacja na 2020 r. w zł.

1.

K.S. „Złoczewia” w Złoczewie

Popularyzacja, współzawodnictwo sportowe wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w dyscyplinie piłki nożnej i piłki koszykowej wśród mieszkańców Złoczewa

 

44.500

2.

Stowarzyszenie Piłkarska Szkółka Bonus

w Stolcu

Popularyzacja, współzawodnictwo sportowe wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w dyscyplinie piłki nożnej wśród mieszkańców okręgu Stolec

17.500

 

Razem

 

62.000

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Wyżej wymienione organizacje pozarządowe działają zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019r., poz 668 z późn. zm.). Złożone oferty spełniają wymogi formalne, wnioskowana wielkość dotacji nie przekracza kwoty, jaką gmina zamierza przeznaczyć na realizację w/w zadań.

Wyboru ofert dokonano zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Zarządzeniem Nr 11/2020 Burmistrza Miasta Złoczewa z dnia 25 lutego 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert.

 

 

 

                                                                                                 Burmistrz

 

                                                                                                           /-/Dominik Drzazga

 

 

                                                                  

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 kwietnia 2020 12:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 67
27 kwietnia 2020 12:30 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [gmina_z_przyszloscia.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 kwietnia 2020 12:29 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)