Komunikaty

Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.

Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i wynikającymi z tego ograniczeniami w przyjmowaniu interesantów w Urzędzie Miejskim w Złoczewie, przy występującej jednocześnie konieczności przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, stosownie do wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej zawartych w piśmie nr ZPOW-571-32/20 z dn. 26 marca br.,  informuję, iż :

  1. Zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane ( najpóźniej do 10 kwietnia br. w godziny 15:30) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku oryginały należy przesłać do tut. Urzędu pocztą tradycyjną. Doręczenie oryginałów może nastąpić po upływie  terminu dokonywania zgłoszeń. Zgłoszeń można dokonywać na adres e-mail : sekretarz@zloczew.pl.
  2. W przypadku wysłania zgłoszenia  pocztą tradycyjną należy zwrócić uwagę, że doręczenie do Urzędu musi nastąpić najpóźniej w dniu 10 kwietnia br. Adres do korespondencji : Urząd Miejski Złoczewie; ul. Szkolna 16; 98-270 Złoczew.

(W obu wyżej opisanych przypadkach  dopuszczalne jest uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenie kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego. Potwierdzenie doręczenia przez pracownika Urzędu otrzymania zgłoszenia może nastąpić za pośrednictwem poczty elektronicznej- nie jest wymagany podpis elektroniczny.)

        3. W przypadku konieczności dokonania zgłoszenia osobiście proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Złoczewie pod numerem 506 071 321.

Wyjaśnienia dotyczące zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych można uzyskać telefonicznie pod numerami 43 820 2460 oraz 506 071 321.

 

                                                                                                                                                     Burmistrz Złoczewa

                                                                                                                                                     /-/Dominik Drzazga

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 marca 2020 20:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 112
26 marca 2020 20:04 (Radosław Radwański) - Skopiowanie wiadomości - Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.