Komunikaty

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO dot. pozwolenia na budowę zamierzenia polegającego na rozbiórce istniejących mostów oraz budowie przepustów, mostów, nowych obiektów inżynierskich.

GPB-II.7840.82.2019.MN

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamia się społeczeństwo, że 6.11.2019 r. Wojewoda Łódzki wydał decyzję Nr 237/19 udzielającą Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanemu przez Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi, pozwolenia na budowę zamierzenia polegającego na rozbiórce istniejących mostów w km 188+922, 192+032 i 192+510 drogi krajowej nr 45, budowie mostu w km 188+922 oraz budowie przepustów w km 192+032 i 192+510 drogi krajowej nr 45, na działkach w obrębach ewidencyjnych 0004 Kolonia Broszki i 0007 Czarna – gmina Złoczew, powiat sieradzki oraz na działkach w obrębach ewidencyjnych 0019 Ostrówek, 0025 Wola Rudlicka i 0018 Oleśnica – gmina Ostrówek, powiat wieluński, w ramach zadania pn.: „Rozbiórka mostu w m. Ostrówek oraz dwóch mostów w m. Oleśnica i budowa trzech nowych obiektów inżynierskich przez kanały nieżeglowne w ciągu drogi krajowej nr 45”.

Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy można się zapoznać w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, bud. E, IV p., pok. 415, tel. 42 664 12 61, po wcześniejszym uzgodnieniu godziny. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, które nastąpiło 17.12.2019r.

 

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Marek Jacek Michalak
Dyrektor Wydziału

Gospodarki Przestrzennej

i Budownictwa

 


 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 grudnia 2019 12:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 82
16 grudnia 2019 12:58 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)