Komunikaty

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEWA w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Nr W/9/2019

 

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEWA

 

z dnia 13 grudnia 2019 r.

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121; poz. 50) Burmistrz Miasta Złoczewa

 

ogłasza, co następuje:

 

I.

 

Z zasobu nieruchomości Gminy przeznaczone zostały do dzierżawy nieruchomości objęte wykazem stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

 

II.

 

Ogłoszenie wywiesić na tablicy ogłoszeń w okresie od 13.12.2019 r. do dnia 03.01.2020 r. 

 

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

Burmistrza Miasta Złoczewa z dnia 13.12.2019 r.

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI MIENIA GMINNEGO PRZEZNACZONYCH

 DO DZIERŻAWY

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia działki

w m² / ha

Przeznaczenie

w planie

Oznaczenie wg ewidencji gruntów

Wysokość opłat
z tytułu dzierżawy

Okres dzierżawy

Nr KW

Obręb ewidencyjny

Nr działki

1.

 

SR1S/00038651/7

 

0001 Złoczew- miasto,

 

263/19

0,1795 ha

brak MPZP

studium – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

 

 

B – tereny mieszkaniowe

Miesięczna stawka czynszu wynosi:

0,75zł/m2 netto

zgodnie z Zarządzeniem
Nr 86/2019 Burmistrza Miasta Złoczewa z dnia
15 października 2019r.

Czynsz płatny kwartalnie w terminie do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał. Na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku
od nieruchomości.

 

 

 

Umowa dzierżawy
na okres 3 lat

 

 

Z-ca Burmistrza Miasta Złoczewa

 

Dariusz Tokarski

 

 

UWAGA

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złoczewie oraz na stronie internetowej bip.zloczew.pl

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 13.12.2019 r. do dnia 03.01.2020 r.

Dzierżawa przeznaczona jest dla osób wnioskujących.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 grudnia 2019 13:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 83
13 grudnia 2019 13:32 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [gmina_z_przyszloscia.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 grudnia 2019 13:32 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)