Komunikaty

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Grójcu Wielkim w latach 2020-2023

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej  polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Grójcu Wielkim

w latach 2020-2023

 

Burmistrz Miasta Złoczew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej  polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Grójcu Wielkim w latach 2020-2023

1. Nazwa wybranego oferenta - Stowarzyszenie Pomocy ,,WIARA” z siedzibą w Złoczewie ul. Burzenińska 8/10 .

2. Wysokość dotacji ze środków publicznych  w 2020 r. wyniesie 1 261 800,00 zł
z zastrzeżeniem pkt 3.

3. Ostateczna wysokość dotacji, która zostanie przekazana Zleceniobiorcy w latach 2020- 2023 będzie sumą iloczynów aktualnej liczby osób korzystających  z usług ŚDS w danym miesiącu oraz średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji  na jednego uczestnika, zgodnie  z art. 51 c ust 2-4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Uzasadnienie wyboru:

Złożona oferta spełnia wymogi określone w ogłoszeniu o konkursie.

Wyboru ofert dokonano zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.)

 

 Złoczew, dnia 2019-12-31                                      

 

                                                                       Burmistrz

                                                                                        /-/ Dominik Drzazga

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 grudnia 2019 14:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 93
31 grudnia 2019 14:19 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [gmina_z_przyszloscia.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 grudnia 2019 14:19 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)