Komunikaty

BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEWA OGŁASZA WYNIKI KONKURSU dla organizacji pozarządowych, które przystąpiły do otwartego konkursu ofert w 2018 r. na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEWA

OGŁASZA WYNIKI KONKURSU

 

 dla organizacji pozarządowych, które przystąpiły do otwartego konkursu ofert w 2018 r. na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

 

Lp.

 Oferent – organizacja pozarządowa

Nazwa zadania

Przyznana dotacja na 2018 r. w zł.

1.

K.S. „Złoczewia” w Złoczewie

Popularyzacja, współzawodnictwo sportowe wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w dyscyplinie piłki nożnej i piłki koszykowej wśród mieszkańców Złoczewa

 

32.000

2.

K.S.”Iskra”Stolec

Popularyzacja, współzawodnictwo sportowe wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w dyscyplinie piłki nożnej wśród mieszkańców okręgu Stolec

20.000

 

Razem

 

52.000

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Wyżej wymienione organizacje pozarządowe działają zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz.1817 ze zm.). Złożone oferty spełniają wymogi formalne, wnioskowana wielkość dotacji nie przekracza kwoty, jaką gmina zamierza przeznaczyć na realizację w/w zadań.

Wyboru ofert dokonano zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Zarządzeniem Nr 6/2018 Burmistrza Miasta Złoczewa z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert.

 

 

 

 

Złoczew, 2018-04-13

          Burmistrz

 

                                                                                     /-/ Jadwiga Sobańska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 kwietnia 2018 15:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 457
16 kwietnia 2018 15:32 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [zloczew_gmina.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 kwietnia 2018 15:22 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)