Komunikaty

Ogłoszenie o sprzedaży działki przy ulicy Akacjowej w Złoczewie.

O g ł o s z e n i e

 

Burmistrz Miasta Złoczewa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży w przetargu nieograniczonym.

 

1)Dz.nr 15/6 o pow. 0,2320 ha,obr.7/ul.Akacjowa/ cena wywoławcza 42 902,- zł

-         tytuł własności- decyzja komunalizacyjna Wojewody Sieradzkiego Nr  G.VII. 7242/42-11/91 z dn. 30 września 1991 r.

-         Nieruchomość przeznaczona jest do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej – usługi nieuciążliwe.

 - Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze ustnego przetargu   nieograniczonego.

     - Informacje o terminie i warunkach przetargu zostaną podane odrębnym  ogłoszeniem.

 

                                                                              Burmistrz  Miasta Złoczewa                                                                                  

                                                                                   Jadwiga Sobańska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 kwietnia 2018 08:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 455
10 kwietnia 2018 08:36 (Katarzyna Marta Sufleta) - Usunięcie zdjęcia [zloczew_strefa_logoaa.jpg] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 kwietnia 2018 08:36 (Katarzyna Marta Sufleta) - Zmiana kolejności zdjęć. (Dokument opublikowany)
10 kwietnia 2018 08:36 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie zdjęcia [strefa_mozliwosci_logo.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)