Komunikaty

BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEWA podaje do publicznej wiadomości informację o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Gminy Złoczew z zakresu Prawa wodnego

BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEWA

podaje do publicznej wiadomości informację o

udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Gminy Złoczew
z zakresu Prawa wodnego 

 

Lp.

Oferent 

Nazwa projektu/termin realizacji

Przyznana dotacja na 2017 r. w zł.

1.

Gminna Spółka Wodna w Złoczewie

Udrożnienie i konserwacji rowów melioracyjnych na terenie miasta Złoczew o łącznej długości 1028 mb oraz wymiana przepustu wraz ze sprawdzeniem urządzeń melioracyjnych , długość przepustu 11 mb a w szczególności:

Złoczew, ul. Wyzwolenia – Udrożnienie rowów melioracyjnych  R-KZ-2N  628 mb x 5,00 zł  = 3 140,00 zł

Złoczew, ul. Klonowa – Konserwacja rowu na odcinku 400 mb / 400 mb x 6,15 zł = 2 460,00zł

Sołectwo Szklana Huta – Wymiana przepustu wraz ze sprawdzeniem urządzeń melioracyjnych . Długość przepustu 11 mb =  4 400,00 zł

 

10 000 zł

 

Uzasadnienie wyboru:

Złożona oferta spełniała wymogi formalne, wnioskowana wielkość dotacji nie przekracza kwoty, jaką gmina zamierza przeznaczyć na realizację w/w zadania.

Wyboru ofert dokonano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 28 października 2011 roku nr XIII/71/11 w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 listopada 2017 11:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 363
09 listopada 2017 11:09 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [dobra_energia_logo780na278.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 listopada 2017 11:08 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)