Komunikaty

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXVII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 14 grudnia (środa) 2016 r. o godz. 1000

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXVII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 14 grudnia (środa) 2016 r. o godz. 1000 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Złoczewie

- przyjęcie porządku obrad XXVII sesji,

- przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej.

2. Powołanie sekretarza obrad.

3.  Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

4. Interpelacje radnych.

5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złoczew na lata 2017-2032.

6. Uchwalenie budżetu Gminy Złoczew na 2017 rok.

7. Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej w Złoczewie na 2017 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.

9. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Złoczewie na rok 2017.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

    - zmian w budżecie Gminy Złoczew na 2016 rok,

- w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany nazwy miejscowości „Krzyżanka” na „Stolec Krzyżanka”.

- w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany nazwy miejscowości „Pogony” na „Stolec Pogony”.

     - w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany nazwy miejscowości „Napłatek” na „Kolonia Napłatek”.

- w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany nazwy miejscowości „Jaźwiny” na „Kolonia Jaźwiny”.

- w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany nazwy miejscowości „Lesiaki” na „Lesiak”.

11. Zapytania i wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

 

 

 

         Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                             w Złoczewie

                                                                                                 /-/ Andrzej Konieczny    

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 grudnia 2016 11:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 582
07 grudnia 2016 11:09 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [herb_nowy.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 grudnia 2016 11:08 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)