Komunikaty

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXVI sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2016 r.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXVI sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 28 listopada (poniedziałek) 2016 r. o godz. 1000 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Złoczewie

- przyjęcie porządku obrad XXVI sesji,

- przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej.

2. Powołanie sekretarza obrad.

3.  Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

4. Interpelacje radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

    - zmian w budżecie Gminy Złoczew na 2016 rok,

    - likwidacji jednostki organizacyjnej Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Złoczewie,

    - utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Złoczewie oraz nadania jej statutu, 

    - uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Złoczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017,

    - zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany nazwy integralnej części wsi Broszki „Doliny” na „Kolonia Doliny”,

    - zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany nazwy integralnej części wsi Broszki „Broszki-Kolonia” na „Kolonia Broszki”,

    - zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany nazwy integralnej części wsi Broszki „Lipiny” na „Kolonia Lipiny”,

    - zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany nazwy integralnej części wsi Broszki „Koźliny” na „Kolonia Koźliny”,

    - zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany nazwy integralnej części wsi Broszki „Siekanie” na „Kolonia Siekanie”,

  - określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

  - określenia stawek podatku od środków transportowych,

  - obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,

  - obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego.

6. Zapytania i wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

 

 

         Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                         w Złoczewie

                                                                                /-/ Andrzej Konieczny    

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 listopada 2016 14:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 485
21 listopada 2016 14:36 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [herb_nowy.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 listopada 2016 14:35 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)