Komunikaty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zamówienia poniżej 30.000 Euro na realizację dożywiania dzieci w Szkołach Podstawowych w Broszkach, Stolcu i Unikowie.

Złoczew, dnia 18.10.2016r.

 

MGOPS.PS.26. 2  .2016

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zamówienia poniżej 30.000 Euro na realizację dożywiania dzieci w Szkołach Podstawowych w Broszkach, Stolcu i Unikowie.

 

  1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację dożywiania dzieci w Szkołach Podstawowych w Broszkach, Stolcu i Unikowie w okresie od 02.11.2016r. do 30.06.2017r.
  2. W terminie składania ofert tj. do 17.10.2016r. do godz. 10.00 Zamawiający otrzymał 2 oferty. Wyniki punktowe złożonych ofert przedstawiają się następująco:

a) GASTRO Irena Dzwonnik , ul. Mieszka I 5/35, 97-300 Piotrków Trybunalski – koszt posiłku 7,48 zł - 100,00 pkt.

b) PHU Zakątek Piotr Wzgarda, ul. Opłotki 1, 98-270 Złoczew- koszt posiłku 8,51 zł - 87,89 pkt.

  1. Nazwa i adres oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą:

GASTRO Irena Dzwonnik , ul. Mieszka I 5/35, 97-300 Piotrków Trybunalski.

  1. Uzasadnienie wyboru oferty: firma spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym i jako najkorzystniejsza cenowo uzyskała najwyższą liczbę punktów po zastosowaniu wzoru do obliczenia punktowego zgodnie z pkt VII zapytania ofertowego.
  2. Umowa na realizację przedmiotowego zadania będzie zawarta w terminie do 14 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.zloczew.pl

 

 

 

Kierownik

Miejsko-Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Złoczewie

/ - / Aleksandra Kowalska

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 października 2016 11:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 464
20 października 2016 11:57 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)