Komunikaty

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXV sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 27 października (czwartek) 2016 r

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXV sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 27 października (czwartek) 2016 r. o godz. 1000 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Złoczewie

- przyjęcie porządku obrad XXV sesji,

- przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej.

2. Powołanie sekretarza obrad.

3.  Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

4. Interpelacje radnych.

5. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

     - zmian w budżecie Gminy Złoczew na 2016 rok,              

    - przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018,

  - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy dotyczącego współfinansowania opracowania Katalogu Ofert Inwestycyjnych,

  - przystąpienia Gminy Złoczew do Stowarzyszenia „TAK” dla Kopalni Złoczew”.

7. Zapytania i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

 

 

        Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                          w Złoczewie

                                                                                                 /-/ Andrzej Konieczny    

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 października 2016 08:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 462
19 października 2016 08:51 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [herb_nowy.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 października 2016 08:50 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)