Komunikaty

BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEWA podaje do publicznej wiadomości informację o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Gminy Złoczew z zakresu Prawa wodnego

BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEWA

podaje do publicznej wiadomości informację o

udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Gminy Złoczew
z zakresu Prawa wodnego 

 

Lp.

Oferent 

Nazwa projektu/termin realizacji

Przyznana dotacja na 2016 r. w zł.

1.

Gminna Spółka Wodna w Złoczewie

Renowacji rowów melioracyjnych na terenie gminy i miasta Złoczew o łącznej długości 2 500  mb, a w szczególności:

1. sołectwo Broszki – rów melioracyjny R – 3/2 hm 1+44-6+44 / 500 mb x 4 zł = 2 000,00 zł

2. sołectwo Emilianów – rów melioracyjny KZ - 4 hm 00+4+00 / 500 mb x 4 zł = 2 000,00 zł

3. sołectwo Grójec Wielki – rów melioracyjny Ł – 15 hm 11+50-14+65 / 600 mb x 4 zł = 2 400,00 zł

4. sołectwo Kamasze – rów melioracyjny Ł – 15c hm 0+00-0+275 / 400 mb x 4 zł = 1 600,00 zł

5. sołectwo Szklana Huta – rów melioracyjny W – 20/3 hm 0+00-0+30 / 500 mb x 4 zł = 2 000,00 zł

 

10 000 zł

 

Uzasadnienie wyboru:

Złożona oferta spełniała wymogi formalne, wnioskowana wielkość dotacji nie przekracza kwoty, jaką gmina zamierza przeznaczyć na realizację w/w zadania.

Wyboru ofert dokonano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 28 października 2011 roku nr XIII/71/11 w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 października 2016 11:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 519
11 października 2016 11:49 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)