Zagospodarowanie przestrzenne

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dot.: przebudowy placu w obrębie ulic: Przechodniej, Jana Kilińskiego, Opłotki i Starowieluńskiej

         Złoczew, dnia 19.11.2019 r.

Znak: RK.PP.6733.14.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

 

            Zgodnie z art. 10, w związku z art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz.2096),

 

ZAWIADAMIAM

 

że w zakresie prowadzonego w Urzędzie Miejskim w Złoczewie postępowania administracyjnego, wynikającego z wniosku z dnia 02.10.2019 r., Gminy Złoczew, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego przebudowy placu w obrębie ulic: Przechodniej, Jana Kilińskiego, Opłotki i Starowieluńskiej, na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 232/5, 231/12, 232/6, 232/7, 232/8, 231/14, 231/13, 175/5, 232/11, 175/1, 175/4, 231/9, 231/6, 231/5, 175/3, 175/2, 231/1, 231/2, 231/3, 231/4, 201/5, 201/4, 201/3, 201/2, 231/8, 232/4, 200/2, 231/10, 231/7, 201/1 (obręb geodezyjny 1 m. Złoczew), zakończono kompletowanie dokumentów niezbędnych do wydania w/w decyzji.

W związku z powyższym w terminie 5 dni od daty publikacji obwieszczenia,     w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie, pok. Nr 13, możliwe będzie zapoznanie się z materiałem dowodowym zebranym w toku prowadzonego postępowania.

Po upływie wskazanego terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zebrane materiały w postępowaniu administracyjnym.

 

 

 

 

 

 

 

                               Z up. Burmistrza

                                                                             /-/ Dariusz Tokarski

                                                                             Zastępca Burmistrza

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 listopada 2019 13:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 76
20 listopada 2019 13:44 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)