Zagospodarowanie przestrzenne

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dot. budowy pasywnego budynku przedszkola w Złoczewie na działce oznaczonej nr ewidencyjnym: 109

 

         Złoczew, dnia 07.11.2019 r.

Znak: RK.PP.6733.11.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

 

            Zgodnie z art. 10, w związku z art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz.2096),

 

ZAWIADAMIAM

 

że w zakresie prowadzonego w Urzędzie Miejskim w Złoczewie postępowania administracyjnego, wynikającego z wniosku z dnia 19.09.2019 r., Gminy Złoczew,            w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy pasywnego budynku przedszkola w Złoczewie na działce oznaczonej nr ewidencyjnym: 109 (obręb geodezyjny 1 m. Złoczew), zakończono kompletowanie dokumentów niezbędnych do wydania w/w decyzji.

W związku z powyższym w terminie 5 dni od daty publikacji obwieszczenia,     w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie, pok. Nr 13, możliwe będzie zapoznanie się z materiałem dowodowym zebranym w toku prowadzonego postępowania.

Po upływie wskazanego terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zebrane materiały w postępowaniu administracyjnym.

 

                                   Burmistrz

                                                                             /-/ Dominik Drzazga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba do kontaktu: Marcin Machała, tel: 43 820-22-70

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 listopada 2019 16:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 77
07 listopada 2019 16:27 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)