Zagospodarowanie przestrzenne

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dot.: budowy pasywnego budynku przedszkola w Złoczewie

 

         Złoczew, dnia 19.11.2019 r.

 

 

Znak:  RK.PP.6733.11.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

 

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 19.11.2019 r. została wydana decyzja Nr 11/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy pasywnego budynku przedszkola w Złoczewie, przewidzianej do realizacji na działce nr ewidencyjny: 109  (obręb geodezyjny 1 m. Złoczew).

W związku z powyższym na podstawie art. 10 kpa w ciągu 14 dni od dnia podania wiadomości do publicznej informacji można zapoznać się z aktami sprawy. Dokumentacja dotycząca w/w decyzji znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie, ul. Szkolna  16, 98-270 Złoczew,  pokój nr 13.

 

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.bip.zloczew.pl

 

 

 

 

                              Z up. Burmistrza

                                                                             /-/ Dariusz Tokarski

                                                                             Zastępca Burmistrza

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

Osoba do kontaktu: Marcin Machała, tel: 43 820-22-70

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 listopada 2019 13:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 57
20 listopada 2019 13:46 (Radosław Radwański) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 listopada 2019 13:46 (Radosław Radwański) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 listopada 2019 13:45 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)