Zagospodarowanie przestrzenne

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dotyczące budowy sieci ciepłowniczej, przebudowy istniejących odcinków sieci ciepłowniczej, budowy nowych węzłów ciepłowniczych w obiektach nowo przyłączanych do sieci,

 

 

         Złoczew, dnia  13. 11. 2013  r.

 


 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012.poz.647 z późn.zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 267.) zawiadamiam, że w dniu 13 listopada 2013r. została wydana decyzja nr  3/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącego budowy sieci ciepłowniczej, przebudowy istniejących odcinków sieci ciepłowniczej, budowy nowych węzłów ciepłowniczych w obiektach nowo przyłączanych do sieci, zlokalizowanej  na działkach nr ewidencyjny 288, 287/1, 287/3, 287/4, 285/6, 289/1, 289/2, 292/25, 290, 291/1, 282/1, 281/3, 274/3, 281/4, 273, 274/1, 275/5, 276/50, 276/51, 276/2, 276/41, 488/20, 488/2, 488/19, 279/2, 279/4, 275/14 275/3, 271, 270, 269/5, 269/1, 269/3, 269/4, 265, 263/16, 263/17, 260, 286, 292/26 (obręb geodezyjny 1 m. Złoczew), położonych w Złoczewie w rejonie ul. ul. Kilińskiego, Szkolnej, Parkowej i Wodnej.

 

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie, ul. Szeroka 17, 98-270 Złoczew.

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 listopada 2013 13:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 701
13 listopada 2013 13:55 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)