Zagospodarowanie przestrzenne

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącego budowy przyłącza energetycznego.

   Złoczew, dnia  09. 09. 2013  r.

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2012 r, poz.647 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 267.) zawiadamia się, że

w dniu 09 września 2013 r. została wydana decyzja nr  2 /2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącego budowy przyłącza energetycznego 1,2 MW z rozdzielni 15 KV OPE Uników do słupa energetycznego sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. oddział Łódź-Teren relacji „Złoczew - Brąszewice. na działkach  oznaczonych Nr ewidencyjnymi:

168, 55, 56, 201, 202, 203, 165, 307 położonych w miejscowości Bujnów (obręb geodezyjny 5 Bujnów) gmina Złoczew,

18/3, 16, 33, 158, 81/1 położonych w miejscowości Emilianów (obręb geodezyjny 10 Emilianów) gmina Złoczew,

254, 315, 316, 253, 250, 252, 347 położonych w miejscowości Uników (obręb geodezyjny 32 Uników) gmina Złoczew,

263 położonej w miejscowości Wandalin (obręb geodezyjny 33 Wandalin) gmina Złoczew,

71, 63, 84/2, 48, 45, 43, 40, 37, 35/4 ,  położonych w miejscowości Knapy AB (obręb geodezyjny 15 Knapy AB) gmina Lututów.

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie  oraz na stronie internetowej www.bip.zloczew.pl.

 

Data umieszczenia na tablicy ogłoszeń  w dniu 09. 09. 2013 r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 września 2013 09:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 778
10 września 2013 09:58 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)