Zagospodarowanie przestrzenne

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

 

         Złoczew, dnia  18. 08. 2013  r.

 

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

 

 

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 267.) zawiadamia, że w dniu 18 sierpnia 2013 r. została wydana decyzja nr  1 /2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącego budowy budynku kotłowni wodnej opalanej biomasą o mocy 2,8 MW wraz z magazynem paliw (zrębki drzewne), solarną suszarnią biomasy na potrzeby własne kotłowni (suszarnia zrębki) i instalacją kolektorów słonecznych,  na działce nr ewid. 292/26 położonej w obrębie 1 miasta Złoczewie, ul. Wodna.

.

 

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie, ul. Szeroka 17, 98-270 Złoczew oraz na stronie internetowej.

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 sierpnia 2013 09:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 756
20 sierpnia 2013 09:20 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)