Zagospodarowanie przestrzenne

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

 

   Złoczew, dnia  31. 07. 2013  r.

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 267.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 29.07. 2013 r. Pani Edyty Czekała przedstawiciela firmy TRIAS Sp.zo.o z siedzibą Krzywopłoty 41, 78-230 Karlino, działającej na podstawie upoważnienia udzielonego przez firmę Blue Energy Sp.z o.o ul.Portowa 31/77, 78-100 Kołobrzeg, zostało wszczęte  postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego  dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na  budowie przyłącza energetycznego 1,2 MW z rozdzielni 15 KV OPE Uników do słupa energetycznego sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. oddział Łódź-Teren relacji „Złoczew - Brąszewice. Zamierzenie inwestycyjne realizowane będzie na działkach  oznaczonych Nr ewidencyjnymi:

168, 55, 56, 201, 202, 203, 165, 307 położonych w miejscowości Bujnów (obręb geodezyjny 5 Bujnów) gmina Złoczew,

18/3, 16, 33, 158, 81/1 położonych w miejscowości Emilianów (obręb geodezyjny 10 Emilianów) gmina Złoczew,

254, 315, 316, 253, 250, 252, 347 położonych w miejscowości Uników (obręb geodezyjny 32 Uników) gmina Złoczew,

263 położonej w miejscowości Wandalin (obręb geodezyjny 33 Wandalin) gmina Złoczew,

71, 63, 84/2, 48, 45, 43, 40, 37, 35/4 ,  położonych w miejscowości Knapy AB (obręb geodezyjny 15 Knapy AB) gmina Lututów.

Dokumentacja dotycząca w/w wniosku znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie, ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew,  pokój nr  109.

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie  oraz na stronie internetowej www.bip.zloczew.pl.

 

Data umieszczenia na tablicy ogłoszeń  w dniu 31. 07. 2013 r.

 

 

                                                                                                Burmistrz

                                                                                     /-/ Jadwiga Sobańska

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 lipca 2013 15:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 764
05 sierpnia 2013 13:57 (Radosław Radwański) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 lipca 2013 15:32 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)