Przetargi

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIE dotyczące wykonania dokumentacji projektowo - wykonawczej Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru i utworzeniem widowni.

Znak: Zp 341/1- 2 /2009

Do wiadomości 
Uczestników postępowania przetargowego
   

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE 
Dotyczy postępowania przetargowego nr Zp 341/1/2009: 
Wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej
Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru i wykonaniem widowni
.


Pytania
1. Określone w SIWZ wymagania nie dotyczą sprawowania nadzoru autorskiego w ramach określonego w ofercie wynagrodzenia, jednocześnie w § 2 p 3 Umowy Zamawiający stwierdza, że wynagrodzenie za nadzory wliczone jest w
wynagrodzenie określone w umowie. W § 6 p 2 tej samej Umowy stwierdza
się, że w sprawie nadzorów autorskich zawarta zostanie odrębna umowa.
Proszę o jednoznaczne określenie zasad pełnienia i rozliczenia nadzorów,
2. Czy Zamawiający dysponuje badaniami geotechnicznymi wykonanymi na
terenie parku i czy gotów jest je udostępnić Wykonawcy. Wydaje się, że takie
badania powinny być wykonane przy okazji projektowania amfiteatru.
3. Proszę o informację czy dla terenu objętego opracowaniem istnieje, w
zasobach Składnicy map lub w posiadaniu Zamawiającego, archiwalna mapa
zasadnicza. Jeśli tak, to w jakiej skali, i czy zawiera geodezyjną
inwentaryzację drzew,
4. Czy dla terenu objętego opracowaniem wydana została decyzja o warunkach
lokalizacji celu publicznego. Jeśli nie to w jakim terminie Zamawiający
zamierza ją uzyskać.
5. Proszę o określenie powierzchni parku do zagospodarowania w ha.

Odpowiedzi
1. W związku z zaistniałą pomyłką usuwa się z umowy pkt. dotyczące nadzoru autorskiego. Prosimy o pobranie nowego wzoru umowy, który jest umieszczony na stronie internetowej. W związku z modyfikacją treści SIWZ ulega przedłużeniu termin składania ofert do dn. 19 marca 2009 r., godzina i miejsce złożenia ofert pozostają bez zmian.
2. Zamawiający nie dysponuje badaniami geotechnicznymi.
3. Mapy takowej nie posiadamy. Gmina nie dysponuje inwentaryzacją parku. Konieczne jest przeprowadzenie wizji lokalnej. Natomiast Wojewódzki Konserwator Zabytków - Delegatura w Sieradzu dysponuje dokumentacja ewidencyjna parku ale z 1992r.
4. Nie została wydana. Zgodnie z § 3 pkt. 4.1 zdanie ostatnie „ uzyskanie w imieniu zmawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa wszelkich niezbędnych dokumentów".
5. 3,3871 ha

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 lutego 2009 08:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 3178
26 lutego 2009 08:01 (Katarzyna Marta Sufleta) - Utworzenie dokumentu.