Przetargi

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Dotyczy: Postępowania przetargowego na zadanie pn. „WYKONANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANO- WYKONAWCZEJ NA ADAPTACJE BUDYNKU DAWNEJ PRZYCHODNI DLA POTRZEB URZĘDU MIEJSKIEGO W ZŁOCZEWIE

 

                                                                                        Złoczew,dnia 2008 – 07 - 31

 

 

 

Znak: Zp – 341/12 - 1/2008

                                                                                      

 

 

ODPOWIEDŹ  NA  ZAPYTANIA

 

Dotyczy: Postępowania przetargowego na zadanie pn. „WYKONANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANO- WYKONAWCZEJ NA ADAPTACJE BUDYNKU DAWNEJ PRZYCHODNI DLA POTRZEB URZĘDU MIEJSKIEGO W ZŁOCZEWIE

 

 

       Poniżej podaję odpowiedzi na następujące pytanie:

 

 

1.      Proszę o podanie adresu inwestycji

2.      Proszę o określenie terminu i godzin w których można dokonać wizji lokalnej budynku  przeznaczonego do przebudowy,

3.      Czy teren objęty inwestycją posiada aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub została wydana decyzja lokalizacji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji. W przypadku gdy istnieje konieczność uzyskania decyzji lokalizacji celu publicznego to kto o nia występuje Zamawiający. Jeżeli ma wystąpić Wykonawca to jak liczony jest termin wykonania zadania projektowego? Jaka jest gwarancja , iż decyzja zostanie wydana w określonym wcześniej terminie przez organ adm. Samorządowej ?

4.      Jak jest liczony termin wykonania zadania w związku z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Czy w przypadku zaskarżenia wydanej decyzji zadanie uważa się za wykonane oraz wykonane terminowo  ?

5.      Kto jest właścicielem gruntów objętych inwestycją ?

 

 

Ad.1. Adres inwestycji  - 98 – 270 Złoczew ul. Burzenińska 8.

 

Ad.2. Wizji lokalnej można dokonać w dniach 05, 06 i 07 sierpnia 2008 r. w godzinach od 1100 do 1400.

 

Ad.3. Teren objęty inwestycją nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego . O decyzję lokalizacyjną  występuje Wykonawca  a wydaje ja Burmistrz Miasta Złoczew. Termin wykonania zadania projektowego został podany w SIWZ i przy jego obliczaniu był brany pod uwagę  termin wydania decyzji lokalizacyjnej. W przypadku ewentualnego opóźnienia w wydaniu w/w decyzji – termin wykonania projektu zostanie przesunięty o czas niezbędny.

 

Ad.4. W przypadku zaskarżenia prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę , Zamawiający będzie uważał iż dokumentacja projektowa została wykonana  terminowo.

 

Ad.5. Właścicielem gruntu objętym inwestycją jest Gmina Złoczew.

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 sierpnia 2008 08:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 3372
04 sierpnia 2008 08:05 (Radosław Radwański) - Utworzenie dokumnetu.