Przetargi

Ogłoszenie ow yborze nakorzystniejszej oferty na wykonanie peojektu budowlano - wykonawczego na budowę kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w mieście.

Złoczew,dnia 2008 – 07 – 30

 

 

 

                                        OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

  1. Projekt budowlano-wykonawczy na budowę kanalizacji sanitarnej w mieście
  2. Projekt budowlano-wykonawczy na budowe kanalizacji deszczowej w mieście

Działając na podstawie  art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Urząd Miejski w Złoczewie informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez  F.H.U. „MONTER”, 98-200 Sieradz ul. P.O.W. 64 A.

Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania zamówienia –95 160,00 zł.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp .

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Dz 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.).

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 lipca 2008 12:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 3608
30 lipca 2008 12:43 (Katarzyna Marta Sufleta) - Zmiana treści dokumnetu.
30 lipca 2008 12:39 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie załącznika.
30 lipca 2008 12:37 (Katarzyna Marta Sufleta) - Utworzenie dokumnetu.