Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE dot.: wykonania operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Złoczew, dnia  17 sierpnia 2020r.

G.6840.ZO.12.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości  opisanych szczegółowo w przedmiocie zamówienia.

I.                    Zamawiający

Gmina  Złoczew

ul. Szkolna 16

98-270 Złoczew

NIP 827 22 34 466, Telefon:  43 820 22 70, fax: 43 820 25 92, e-mail:  gmina@zloczew.pl

 

II.                  Przedmiot zamówienia

 

 1. Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna  78 o pow. 0,5221ha,  obręb ewid. 0010 M. Złoczew, gm. Złoczew w celu zbycia.
 2. Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działki ewidencyjne 292/53 o pow. 0,0051ha, 292/54
  o pow. 0,0051ha, 292/55 o pow. 0,0051ha, 292/56 o pow. 0,0051ha
  , 292/57
  o pow.0,0234ha
    obręb ewid. 0001 M. Złoczew, gm. Złoczew w celu zbycia.
 3. Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna  30 o pow. 0,3027ha, obręb ewid. 0002 Złoczew – miasto, gm. Złoczew w celu sprzedaży gruntu na rzecz użytkownika wieczystego.
 4. Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna  147 o pow. 0,0754ha, obręb ewid. 0001 Złoczew – miasto, gm. Złoczew w celu ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 III.                Termin realizacji:

Wymagany : do 30.09.2020r.

 IV.                Sposób przygotowania oferty:

Zgodnie z formularzem ofertowym

 V.                  Kryterium wyboru oferty:

Cena – 100%

 VI.                Miejsce i termin złożenia oferty:

W sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złoczewie, ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew                  w terminie do dnia  28.08.2020 r.

 VII.              Zapytania o przedmiot zamówienia:

Więcej informacji dotyczących przedmiotu zamówienia można uzyskać
pod numerem telefonu 43 820 22 70 e-mail: nieruchomości@zloczew.pl  

 

 

Załączniki:

- Formularz ofertowy

Sekretarz Miasta

Anita Szremska

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 sierpnia 2020 10:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 133
31 sierpnia 2020 12:03 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika [12zo_informacja_o_wyborze_oferty__operaty_sierpien_2020.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 sierpnia 2020 10:42 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [gmina_z_przyszloscia.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 sierpnia 2020 10:42 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika [12zo_formularz_ofertowy_operaty_sierpien_2020.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)