Przetargi

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot:. Przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Burdynówka.

Złoczew, dnia 05.08.2020 r.

Zp.272.6.2020

                                                                                           

OGŁOSZENIE

 

  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Burdynówka

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 556818-N-2020 z dnia 2020-07-01 r.

 

Działając na podstawie  art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, informuję, że  w prowadzonym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę Usługi Transportowe Dąbrowski Tomasz, Bór Zapilski 50, 42-133 Węglowice.

 

Wybrany Wykonawca zaoferował następującą cenę wykonania zamówienia w wysokości – 210.047,59 zł brutto. Okres rękojmi i gwarancji – 3 lata.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Pzp

 

W prowadzonym postępowaniu złożono 5 ofert.

1. Usługi Transportowe Dąbrowski Tomasz, Bór Zapilski 50, 42-133 Węglowice

Oferent otrzymał w poszczególnych kryteriach następującą ilość punktów:

-  Cena -  60,00 punktów

-  Okres rękojmi i gwarancji – 40,00 punktów

      -  Łącznie oferent otrzymał  100,00 punktów.

2. Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny, ul. Polna 29, 98-235 Błaszki

Oferent otrzymał w poszczególnych kryteriach następującą ilość punktów:

-  Cena -  56,00 punktów

-  Okres rękojmi i gwarancji – 40,00 punktów

      -  Łącznie oferent otrzymał  96,00 punktów.

3. „BUD-TRANS” Roboty Budowlano-Drogowe Maria Karbowiak, ul. Uniejowska 170A, 98-200 Sieradz

Oferent otrzymał w poszczególnych kryteriach następującą ilość punktów:

-  Cena -  39,40 punktów

-  Okres rękojmi i gwarancji – 40,00 punktów

      -  Łącznie oferent otrzymał  79,40 punktów.

4.Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., Czartki 60, 98-200 Sieradz

Oferent otrzymał w poszczególnych kryteriach następującą ilość punktów:

-  Cena -  47,04 punktów

-  Okres rękojmi i gwarancji – 40,00 punktów

      -  Łącznie oferent otrzymał  87,04 punktów.

    

5. „ARES” Karol Wrzecioniarz, ul. Grabska 41, 98-273 Klonowa

Oferent otrzymał w poszczególnych kryteriach następującą ilość punktów:

-  Cena -  41,94 punktów

-  Okres rękojmi i gwarancji – 40,00 punktów

      -  Łącznie oferent otrzymał  81,94 punktów.

 

 

 

 

 

 

Z up. Burmistrza

Dariusz Tokarski

Zastępca Burmistrza

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 sierpnia 2020 15:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 111
05 sierpnia 2020 15:30 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [gmina_z_przyszloscia.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 sierpnia 2020 15:29 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)