Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE dot.: przedstawienia ceny za wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości opisanych szczegółowo w przedmiocie zamówienia.

Złoczew, dnia 23 stycznia 2020r.

G.6840.ZO.1.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości  opisanych szczegółowo w przedmiocie zamówienia.

 1. I.                    Zamawiający

Gmina  Złoczew

ul. Szkolna 16

98-270 Złoczew

NIP 827 22 34 466, Telefon:  43 820 22 70, fax: 43 820 25 92, e-mail:  gmina@zloczew.pl, nieruchomosci@zloczew.pl

 

 1. II.                  Przedmiot zamówienia
 2. Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości  oznaczonej jako działka ewidencyjna: 488/4 o pow. 0,0017ha, 488/5 o pow. 0,0022ha,  488/6 o pow. 0,0021ha, 488/7 o pow. 0,0021ha, 488/8 o pow. 0,0022ha, 488/9 o pow. 0,0022ha, 488/10 o pow. 0,0021ha, 488/11 o pow. 0,0021ha, 488/12 o pow. 0,0021ha, 488/13 o pow. 0,0021ha, 488/14 o pow. 0,0021ha, 488/15 o pow. 0,0022ha w  obręb ewid. 0001 M. Złoczew. Wycena obejmować będzie wyłącznie wartość gruntu.
 3. Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości lokalowej położonej w Złoczewie przy ul. Szkolnej 6B. Lokal mieszkalny nr 3 o pow. 50,31m2. Wycena obejmować będzie wartość lokalu i udziału w gruncie.
 4. Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości lokalowej położonej w Złoczewie przy ul. Szkolnej 6A. Lokal mieszkalny nr 3 o pow. 35,63m2. Wycena obejmować będzie wartość lokalu i udziału w gruncie.
 5. Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości lokalowej położonej w Złoczewie przy ul. Szkolnej 6B. Lokal mieszkalny nr 2 o pow. 57,59m2. Wycena obejmować będzie wartość lokalu i udziału w gruncie.
 6. Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości lokalowej położonej w Złoczewie przy ul. Zielonej 10. Lokal mieszkalny nr 4 o pow. 35,05m2. Wycena obejmować będzie wartość lokalu i udziału w gruncie.
 7. Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości lokalowej położonej w Złoczewie przy ul. Starowieluńskiej 16. Lokal mieszkalny nr 2 o pow. 34,83m2. Wycena obejmować będzie wartość lokalu i udziału w gruncie.

 

 1. III.                Cel wyceny:

Zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

 1. IV.                Termin realizacji:

Wymagany : do 28.02.2020r.

 

 1. V.                  Sposób przygotowania oferty:

Zgodnie z formularzem ofertowym

 

 1. VI.                Kryterium wyboru oferty:

Cena – 100%

 

 1. VII.              Miejsce i termin złożenia oferty:

W sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złoczewie, ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew                  w terminie do dnia  30.01.2020r.

 

 1. VIII.            Zapytania o przedmiot zamówienia:

Więcej informacji dotyczących przedmiotu zamówienia można uzyskać
pod numerem telefonu 43 820 22 70 e-mail: nieruchomosci@zloczew.pl  

 

 

Załączniki:

- Formularz ofertowy

 

 

Z-ca Burmistrza Miasta Złoczewa

 

Dariusz Tokarski

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 stycznia 2020 11:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 84
23 stycznia 2020 12:10 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [gmina_z_przyszloscia.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 stycznia 2020 11:09 (Radosław Radwański) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 stycznia 2020 11:07 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika [1_2020_formularz_ofertowy.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)