Przetargi

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa drogi gminnej 114070E na odcinku Uników – Kamasze - Wilkołek Unikowski, etap II”

 

                                                                                               Złoczew, dnia 25.09.2019 r.

Zp.271.3.2019

                                                                                           

OGŁOSZENIE

 

  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego naPrzebudowa drogi gminnej 114070E na odcinku Uników – Kamasze - Wilkołek Unikowski, etap II”

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 584338-N-2019 z dnia 2019-08-08 r.

Działając na podstawie  art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, informuję, że  w prowadzonym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz, ul. Noskowska 3-5, 60-800 Kalisz.

 

Wybrany Wykonawca zaoferował następującą cenę wykonania zamówienia w wysokości – 2.465.068,60 zł brutto. Okres rękojmi i gwarancji – 3 lata.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Pzp

 

W prowadzonym postępowaniu złożono 3 oferty.

1. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz, ul. Noskowska 3-5, 60-800 Kalisz  Oferent otrzymał w poszczególnych kryteriach następującą ilość punktów:

-  Cena -  60,00 punktów

-  Okres rękojmi i gwarancji – 40,00 punktów

      -  Łącznie oferent otrzymał  100,00 punktów.

2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., Czartki 60, 98-200 Sieradz Oferent otrzymał w poszczególnych kryteriach następującą ilość punktów:

-  Cena -  59,94 punktów

-  Okres rękojmi i gwarancji – 40,00 punktów

      -  Łącznie oferent otrzymał  99,94 punktów.

3. Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe INKADRO Sp. z o.o., ul. Poznańska 74, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii EKO-INŻYNIERIA Sp. z o.o., ul. Bema 186, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Oferent otrzymał  w poszczególnych kryteriach następującą ilość punktów:

-  Cena -  53,45 punktów

-  Okres rękojmi i gwarancji – 40,00 punktów

      -  Łącznie oferent otrzymał  93,45 punktów.

 

BURMISTRZ

Dominik Drzazga

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 września 2019 17:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 180
25 września 2019 17:18 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [gmina_z_przyszloscia.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 września 2019 17:17 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)