Przetargi

Zapytanie ofertowe na wymianę istniejących lamp oświetleniowych w ilości 5 szt., w ramach projektu "Złoczewska OSA nie żądli (...)"

Burmistrz Miasta Złoczewa zaprasza do składania ofert na wymianę istniejących lamp oświetleniowych w ilości  5 szt., w ramach projektu "Złoczewska OSA nie żądli - zachęca do aktywności sportowej rekreacji" - utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w Złoczewie przy ul. Burzenińskiej realizowanej w ramach Rządowego program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)

Rozeznanie cenowe  realizowane jest na podstawie art. 4 ust 8  ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zapytania jest dostawa i wymiana istniejących lamp oświetleniowych w ilości 5 szt.

na lampę typu jak  LED TYTAN

moc: 40W

strumień światła: 2400Im

stopień szczelności obudowy: IP65

kąt rozpraszania światła: 120

wymiary: wysokość co najmniej 314cm, średnica oprawy 350

materiał obudowy: klosz- aluminium , PC

                                   maszt  - stal ocynkowana

   

W związku z tym, że planowana do realizacji  Otwarta Strefa Aktywności znajduje się na działce wpisanej do rejestru zabytków i podlega uzgodnieniom z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wymagamy kolorystyki: zbliżonej do RAL 7040.

Montaż: zgodnie z instrukcją producenta przewidzianą dla tego typu lamp .

Oferowana lampa powinna posiadać stosowne certyfikaty.

Termin realizacji:  od 1.09 – 12.10.2018

Miejsce realizacji:  działka nr 273 w Złoczewie przy ul. Burzenińskiej.

Termin płatności: 14 dni po dostarczeniu faktury VAT.


Oferta powinna zawierać:
1. Ofertę cenową

2. Karty techniczne  urządzeń z zachowaniem oferowanej kolorystyki.

3. Oświadczenie o dochowaniu terminu realizacji zadania do dnia 12.10.2018r.

Czas i miejsce złożenia oferty: ofertę należy złożyć   w formie mailowej na adres promocja@zloczew.pl do dnia 22. 08. 2018 r. do godz. 12.00           Mail powinien być opatrzony tytułem:  „ Oferta OSA – wymiana lamp.”

Wybór oferty:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o  kryterium najniższej ceny. Wybór oferty zostanie udokumentowany protokołem, do którego zostaną dołączone zebrane oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.

Zamawiającemu zastrzega sobie prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 sierpnia 2018 14:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 474
16 sierpnia 2018 12:43 (Katarzyna Marta Sufleta) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 sierpnia 2018 12:33 (Katarzyna Marta Sufleta) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
16 sierpnia 2018 12:33 (Katarzyna Marta Sufleta) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)