Przetargi

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż ławek w typie leżak miejski, w ramach projektu "Złoczewska OSA nie żądli ..."

Burmistrz Miasta Złoczewa zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż 4 szt. ławek  w typie leżak miejski, w ramach projektu "Złoczewska OSA nie żądli - zachęca do aktywności sportowej rekreacji" - utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w Złoczewie przy ul. Burzenińskiej realizowanej w ramach Rządowego program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)

Rozeznanie cenowe  realizowane jest na podstawie art. 4 ust 8  ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zapytania jest dostawa i montaż ławek miejskich  typu leżak miejski w ilości 4 szt.

metal: stal węglowa ocynkowana malowana proszkowo   - zbliżony do RAL 7040,

drewno: świerk  kolor ciemny

  wymiary:  jednoosobowy

 

W związku z tym, że planowana do realizacji  Otwarta Strefa Aktywności znajduje się na działce wpisanej do rejestru zabytków i podlega uzgodnieniom z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wymagamy kolorystyki: zbliżonej do RAL 7040.

Montaż: kotwienie do podłoża za pomocą śrub.

Termin realizacji:  od 1.09 – 12.10.2018

Miejsce realizacji:  działka nr 273 w Złoczewie przy ul. Burzenińskiej.

Termin płatności: 14 dni po dostarczeniu faktury VAT.
Oferta powinna zawierać:
1. Ofertę cenową

2. Karty techniczne  urządzeń z zachowaniem oferowanej kolorystyki.

3. Oświadczenie o dochowaniu terminu realizacji zadania do dnia 12.10.2018r.

Czas i miejsce złożenia oferty: ofertę należy złożyć   w formie mailowej na adres promocja@zloczew.pl do dnia 22. 08. 2018 r. do godz. 12.00  Mail powinien być opatrzony tytułem:  „ Oferta OSA ławki”

 

Wybór oferty:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o  kryterium najniższej ceny. Wybór oferty zostanie udokumentowany protokołem, do którego zostaną dołączone zebrane oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.

Zamawiającemu zastrzega sobie prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 sierpnia 2018 14:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 1211
14 sierpnia 2018 14:40 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie zdjęcia [strefa_mozliwosci_logo240na180.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 sierpnia 2018 14:38 (Katarzyna Marta Sufleta) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 sierpnia 2018 14:35 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie załącznika [skm_c30818081413121.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)