Przetargi

Zapytanie ofertowe na wynajem placu pod stoiska gastronomiczne, handlowe oraz stoiska świadczące usługi rozrywkowe podczas Święta Żywności Polskiej w Emilianowie zaplanowanego na19. 08. 2018

Szanowni Państwo informujemy, że  19.08.2018r. obędzie się „Święto Żywności Polskiej”  - w Sołectwie Emilianów  w związku z powyższym przyjmujemy oferty na wynajem placu pod stoiska handlowe, gastronomiczne i stoiska z artykułami przemysłowymi oraz pod stoiska świadczące usługi rozrywkowe (wesołe miasteczko). Stoiska będą zlokalizowane na przeciwko posesji Emilianów 37.

Oferty należy złożyć na załączonym formularzu.

Złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania.

Zaleca się przed złożeniem oferty zapoznanie się z terenem przeznaczonym pod wynajem.

Teren nie posiada zabezpieczenia prądowego.

Ofertę należy przesłać e –mailem na adres:  promocja@zloczew.pl koniecznie z dopiskiem w temacie maila: oferta wynajem Święto Żywności Polskiej.

Termin nadsyłania ofert upływa    13 lipca 2018r

Oferty złożone po terminie składania ofert, nie będą brane pod uwagę.

Dopuszcza się składanie  zarówno ofert częściowych jak i oferty na wyłączność.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o  kryterium najwyższej ceny za poszczególne stoisko.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie udokumentowany protokołem, do którego zostaną dołączone zebrane oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Ogłoszenie i warunki w nim określone mogą być zmieniane lub odwołane bez podania przyczyn.                                               

Opłat za wynajem powierzchni pod stoiska  na Święcie Żywności Polskiej w Sołectwie Emilianów należy dokonać  do dnia 3 sierpnia 2018r. do godz.  14:00 w kasie Urzędu Miejskiego  lub w tym terminie przelewem na konto Gminy Złoczew  nr  44 9256 0004 0040 0002 2000 0030 .

 Brak wpłaty w wymaganym terminie będzie traktowany jako rezygnacja z wystawienia stoiska.

Oferenci po podpisaniu umowy na wynajem placu pod stoisko z napojami i piwem zobowiązani są do uzyskania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż piwa.


Burmistrz Miasta Złoczewa

Jadwiga Sobańska

Zdjęcia

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 lipca 2018 15:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 290
04 lipca 2018 15:36 (Katarzyna Marta Sufleta) - Zmiana kolejności zdjęć. (Dokument opublikowany)
04 lipca 2018 15:36 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie zdjęcia [picsart_0612033657.png] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 lipca 2018 15:33 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie zdjęcia [logo_strefy.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)