Przetargi

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Ubezpieczenie Gminy Złoczew na lata 2015/2017”

Złoczew, dn. 15.10.2015 r.

Zp.272.6.2015

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na:

 „Ubezpieczenie Gminy Złoczew na lata 2015/2017”

  1. Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego.
  2. Zamawiający dopuszczał składanie ofert częściowych dla Zadania I i/lub Zadania II.
  3. W postępowaniu, w wymaganym terminie zostały złożone następujące oferty:

 

ZADANIE NR 1

1. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
2. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów
3. Ubezpieczenie pojazdów lądowych od uszkodzeń i kradzieży (autocasco)

Numer oferty

Nazwa/adres Oferenta

Liczba punktów kryterium „Cena”
(waga 90%)

Liczba punktów kryterium „Warunki”

(waga 10%)

Łączna liczba punktów

1

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW
Biuro Regionalne w Łodzi, Oddział w Sieradzu
ul. Rynek 19; 98-200 Sieradz

86,24

5

91,24

2

TUiR Warta S.A. Centrum Obsługi Klientów Korporacyjnych w Łodzi
adres korespondencyjny: ul. Rynek 10; 98-200 Sieradz

51,76

0

51,76

3

Compensa TU S.A. VIG
Oddział w Łodzi
Al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20; 93-281 Łódź

90

5

95

 

 

 

ZADANIE NR 2

1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

4. Ubezpieczenie NNW członków OSP

Numer oferty

Nazwa/adres Oferenta

Liczba punktów kryterium „Cena”
(waga 90%)

Liczba punktów kryterium „Warunki”

(waga 10%)

Łączna liczba punktów

1

INTERRISK TU S.A. VIG
Oddział Piotrków Trybunalski
Al. 3-go Maja 2; 97-300 Piotrków Trybunalski

89,6

3

92,6

2

TUiR Warta S.A. Centrum Obsługi Klientów Korporacyjnych w Łodzi
adres korespondencyjny: ul. Rynek 10; 98-200 Sieradz

90

5

95

3

Compensa TU S.A. VIG
Oddział w Łodzi
Al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20; 93-281 Łódź

66,05

4

70,05

 

  1. Wybór ofert najkorzystniejszych:

Zadanie  I
Compensa TU S.A. VIG
Oddział w Łodzi
Al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20; 93-281 Łódź

Zadanie  II
TUiR Warta S.A. Centrum Obsługi Klientów Korporacyjnych w Łodzi
Adres korespondencyjny: ul. Rynek 10; 98-200 Sieradz

  1. Nie odrzucono żadnych ofert.
  2. Nie wykluczono z postępowania żadnych wykonawców.
  3. Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp zawarcie umowy nastąpi w terminie 5 dni od dnia

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp.

 

                                                                                                                                              Z poważaniem,

                                                                                                                                             Z upoważnienia Burmistrza

 

                                                                                                                                                 Z-ca   Czesław Pędzik

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 października 2015 15:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 749
15 października 2015 15:21 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)