Komunikaty

Ogłoszenie Miejskiego-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złoczewie

 

Uprzejmie informuję, że z dniem 1 stycznia br. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z dnia 31 grudnia 2008 r., Nr 237, poz. 1654), którą wprowadzono zmiany w dotychczas obowiązującej ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 139,poz. 992, z późn. zm.), związane z warunkami uzyskania jednorazowej zapomogi
z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.

Zmiany dotyczą art. 15b. ust. 5, 6, 7 oraz art. 9 ust. 6, 7, 8, 9 ustawy
o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z jej postanowieniami świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka „przysługują, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim”.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 marca 2009 13:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 2883
20 marca 2009 13:41 (Radosław Radwański) - Utworzenie dokumentu.