Komunikaty

Projekt Bez barier - bezpłatne szkolenia dla bezrobotnych z terenu gminy Złoczew

Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
zaprasza  do udziału w projekcie "Bez barier" współfinansowanym przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.W ramach projektu oferowane są BEZPŁATNE SZKOLENIA 
w zakresie:

I. Projektowania, tworzenia i administracji stron internetowych (120 godzin),
II. Obsługi programów graficznych (120 godzin),
III. Samozatrudnienia:  
a/ blok psychologiczny: autoprezentacja, ocena mocnych i słabych stron, komunikacja interpersonalna, motywacja, proces decyzyjności, sposoby pokonywania stresu, asertywność, negocjacje, przełamywanie stereotypów, siła twórczego i pozytywnego myślenia (24 godziny),
b/ blok ekonomiczny: analiza SWOT, rodzaje działalności gospodarczej, źródła kapitału, biznes plan, proces rejestracji firmy, finanse firmy, popyt, podaż, cena, strategia marketingowa, podatki, zatrudnienie pracowników, kodeks pracy, formy wsparcia przedsiębiorstw (72 godziny).

Szkolenia odbywać się będą od 01 listopada 2008 do 31 stycznia 2009 (3 miesiące), w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Złoczewie, ul. Szeroka 1/7. Zajęcia 4 razy w tygodniu, po 6 godzin (w tym przerwa obiadowa).

Ponadto projekt przewiduje:
- obiady dla uczestników szkoleń,
- materiały szkoleniowe,
- certyfikaty ukończenia szkoleń,
- dofinansowanie kosztów dojazdu  oraz 
 atrakcyjne nagrody  (telewizor, kino domowe, kamera cyfrowa)

Uczestnikami projektu mogą być osoby:
1. poszukujące pracy, długotrwale bezrobotne, w tym w szczególności kobiety powracające lub wchodzące na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, osoby bezrobotne po 45 roku życia, do 25 roku życia, wkraczające na rynek pracy oraz osoby niepełnosprawne fizycznie zdolne do udziału w szkoleniach, 
2. zamieszkujące wyłącznie na terenie województwa Łódzkiego, 
3. chętni powinni posiadać co najmniej wykształcenie średnie.
 

ZGŁOSZENIA przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 - 18.00 w biurze projektu „Bez Barier" (Liceum Ogólnokształcące w Złoczewie, ul. Szeroka 1/7). Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są u organizatora szkoleń oraz na stronie internetowej www.wsnrrow.pl.

UWAGA!!  O zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 października 2008 13:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 3650
09 października 2008 13:39 (Katarzyna Marta Sufleta) - Zmiana treści dokumnetu.
09 października 2008 13:29 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie zdjęcia.
09 października 2008 13:28 (Katarzyna Marta Sufleta) - Utworzenie dokumentu.