Komunikaty

Zarządzenie Burmistrza Miasta Złoczewa

Zarządzenie Nr 31/2008

Burmistrza Miasta Złoczewa

z dnia 03 lipca 2008 r.

w sprawie ograniczenia w użyciu wody z ujęć publicznych.

Na podstawie art.41 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) zarządzam , co następuje :

§ 1. Zabrania się na terenie miasta Złoczewa w godzinach 17°° -23°° używania wody z ujęć publicznych do celów innych niż spożywcze , a w szczególności do podlewania ogródków, trawników i mycia samochodów.

2.Zakaz obowiązuje do odwołania.

§ 2. Za nieprzestrzeganie zakazu określonego w §1 wymierzana będzie kara grzywny w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

§ 3.Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych oraz zamieszczeniu na stronie internetowej .

§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. .

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 lipca 2008 08:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 3482
04 lipca 2008 08:11 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia.
04 lipca 2008 08:07 (Radosław Radwański) - Utworzenie dokumnetu.