Komunikaty

Zaproszenie na XXII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie

 

 

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)  zapraszamy  na XXII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 30 czerwca (poniedziałek) 2008 r. o godz.1000 w sali Pałacu przy ul. Szkolnej w Złoczewie.

 

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie obrad XXII sesji Rady Miejski w Złoczewie

-         przyjęcie porządku obrad XXII sesji i protokołu z XX i XXI sesji Rady Miejskiej.

2. Powołanie sekretarza obrad.

3. Informacja Burmistrza o działalności między sesjami.

4. Interpelacje radnych.

5. Zapytania.

6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Złoczewie za 2007 rok

     - podjęcie uchwały.

7. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złoczewie za 2007 rok

    - podjęcie uchwały.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

- wynagrodzenia Burmistrza Miasta Złoczew,

- zmian w budżecie Gminy Złoczew na 2008 rok oraz rozdysponowania wolnych środków za 2007 rok,

- zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2008 roku,

- procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy Złoczew.

9. Dyskusja i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

 

Zaproszenie niniejsze stanowi podstawę do zwolnienia w zakładzie pracy na  czas trwania sesji na podstawie art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.).-

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 czerwca 2008 11:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 3162
26 czerwca 2008 12:07 (Radosław Radwański) - Zmiana treści dokumnetu.
26 czerwca 2008 11:56 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia.
26 czerwca 2008 11:53 (Radosław Radwański) - Utworzenie dokumnetu.